18 Fevral 2022

SCADA nədir?

SCADA nədir?

SCADA termini ingilis dilində "Supervisory Control and Data Acquisition" sözlərinin ilk hərflərinin oxunması ilə əmələ gələn abbreviaturadır. Hərtərəfli və inteqrasiya olunmuş məlumat əsaslı nəzarət və monitorinq sistemi olan SCADA ilə bir obyektin və ya müəssisənin bütün avadanlıqlarının idarə edilməsindən tutmuş istehsal planlaşdırılmasına, ətraf mühitə nəzarət bölmələrindən tutmuş bütün bölmələrin nəticələrinə nəzarət etmək, izləmək və hesabat vermək mümkündür. SCADA proqramının monitorinq, nəzarət, məlumatların toplanması , məlumatların qeyd edilməsi və saxlanması funksiyalarını yerinə yetirməsi gözlənilir . Scada sistemləri sənaye proseslərində, istehsalda , istehsalda istifadə olunur.O, enerji istehsalı, istehsalat və neft emalı zavodlarında davamlı, fasiləli, təkrarlanan və ya diskret rejimlərdə işləyə bilər. İnfrastruktur əməliyyatlarına tullantı sularının təmizlənməsi, neft və qaz kəmərləri, elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması, külək generatorları , mülki müdafiə siren sistemləri və iri kommunikasiya sistemləri, dövlət və ya özəl sektorlardakı suyun təmizlənməsi və nasos mərkəzlərində daxil ola bilər. Buraya ictimai və özəl obyektlər, o cümlədən obyekt binaları, hava limanları, gəmilər və kosmik stansiyalar daxil ola bilər. İstilik və havalandırma sistemlərində (HVAC) giriş və enerji istehlakına nəzarət və monitorinq tələb oluna bilər. Scada, maksimum fayda, təhlükəsizlik və rahatlıq baxımından sənaye obyektlərinin ən böyük ehtiyaclarından biri olmağa davam edəcəkdir.

Kompleks və inteqrasiya olunmuş Müşahidə Nəzarəti və Məlumatların Alınması Sistemi ( İng. İngilis :  Supervisory Control and Data Acquisition ) nəzarət sistemi sayəsində obyekt və ya müəssisəyə aid bütün cihazların idarə edilməsindən tutmuş istehsalın planlaşdırılmasına qədər bütün bölmələrin avtomatik nəzarəti və monitorinqi. köməkçi müəssisələrə ətraf mühitə nəzarət vahidləri əldə edilə bilər. Ani hadisələri və həyəcan siqnallarını gizlətməklə keçmişdə baş vermiş hadisələri günün tarix və saatında müşahidə etməyə imkan verən hərtərəfli sistemdir.

Bu cür sistemlər "stratifikasiya edilmiş" ( ingiliscə :  miqyaslandırıla bilən) xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif müəssisələrə bütün nəzarət ehtiyaclarını tədricən həyata keçirməyə imkan verir.

Resursların İdarə Edilməsi Layeri

Biznes Resurslarının İdarə Edilməsi Layeri

Prosesə nəzarət təbəqəsi

Biznesə nəzarət təbəqəsi

Biznes Resurslarının İdarə Edilməsi Layeri nədir və necə işləyir? 

Müəssisənin istehsalı üçün lazım olan resursların planlaşdırıldığı bu təbəqədə istehsal və xidmət siyasətini dəstəkləmək üçün qərarlar qəbul edilir və həyata keçirilir. Xidmət və istehsalın idarə edilməsi şöbələri ilə digər şöbələr arasında əməkdaşlıq həyata keçirilir. Burada bu səviyyədə idarəetmə funksiyalarını dəstəkləmək üçün “Müəssisə Resurslarının Planlaşdırılması” ( İngilis :  Enterprise Resource Planning - ERP ) proqram təminatından istifadə olunur. İnteqrasiya edilmiş SCADA nəzarət sisteminin bu qatında ən aşağı təbəqədən gələn məlumatlar qiymətləndirilir və müəssisələrin strategiyaları hazırlanır, siyasətlər müəyyən edilir və mühüm iş qərarları qəbul edilir.

Biznes İdarəetmə Layeri 

Müəssisələrdə və ya obyektlərdə şöbələr arasında əməkdaşlıq bu səviyyədə təmin edilir. Biznesin idarə olunması səviyyəsində əvvəlki səviyyədə müəyyən edilmiş strategiyalara uyğun qərarlar qəbul edilir və işlər ardıcıllıqla həyata keçirilir. Bu təbəqə daha çox biznesin idarə edilməsi əməliyyatını nəzərdə tutur.

Prosesə Nəzarət Layeri 

Prosesə Nəzarət Layerində monitorinq və məlumat toplama funksiyalarını yerinə yetirərək qurğular və maşınlar arasında eyni vaxtda işləməyi təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu təbəqəyə adətən mərkəzi idarəetmə otağında nəzarətçilər və SCADA proqram təminatı daxildir.

Biznes İdarəetmə Layeri 

Müəssisələrin fiziki nəzarətinin həyata keçirildiyi təbəqə kimi müəyyən edilə bilər. Burada mexaniki və elektron qurğular interfeyslərlə birləşərək öz iş funksiyalarını yerinə yetirirlər. İdarəetmə əmrləri obyektin bu səviyyədə işləməsini təmin edən elektrik siqnallarına, siqnallara və maşın hərəkətlərinə çevrilir, bu çevrilmələr elektron sensorlar vasitəsilə toplanır. Toplanan məlumatlar elektrik siqnallarına çevrilir və SCADA sisteminə ötürülür. Sürücü mühərrikləri, klapanlar, lampalar, sürətölçənlər, yaxınlıq detektorları, temperatur, qüvvə və fırlanma anı elektron sensorlar burada yerləşir. SCADA sistemindən verilən əmrlər bu təbəqədə elektrik siqnallarına çevrilir və klapanların açılması, qızdırıcıların açılıb-söndürülməsi kimi hərəkətlər real dünyada təmin edilir.

Funksiyalar 

Monitorinq Funksiyaları (Hadisə və Siqnalların İdarə Edilməsi)

Nəzarət funksiyaları

Məlumatların toplanması

Məlumatların Qeydə alınması və Saxlanması