Mühəndislik - 1 Best Computer
Mühəndislik - 1 Best Computer

Mühəndislik

Ümumi məlumat:

Mühəndislik xidməti istiqamətdə şirkətimiz peşəkar komandası ilə açar təslim sistem həll və məsləhət xidmətləri təklif edir. Bununla birlikdə bütün növ sənaye müəssisəsi və avadanlıqalarının bərpa, montaj, demontaj, modernləşdirmə və dövrəyə alma xidmətlərini müvəffəqiyətlə həyata keçirməkdədir.

Mühəndislik xidmətlərimiz:

  • İstehsal yerinə və şəraitinə uyğun avadanlıqların dizayn edilməsi.
  • Tələblər doğrultusunda istehsal avadanlıqlarının istehsal edilməsi.
  • İstehsal avadanlıqlarının demontaj, montaj edilməsi.
  • İstehsal avadanlıqlarının modernləşdirilməsi.
  • İstehsal avadanlıqlarının istehsal gücünün artırılması.