Servis - 6 Best Computer
Servis - 6 Best Computer

Servis

Ümumi məlumat:

Şirkətimiz 24/7 xidmət mərkəzi və peşəkar komandamızla bütün istehsal avadanlıqlarına fasiləsiz servis xidməti göstərməkdədir.

Təqdim olunan servis xidməti növləri:

  • Avadanlıqlara texniki baxışın keçirilməsi.
  • İstehsal prosesləri zamanı baş verən elektrik qəzalarının aradan qaldırılması.
  • Ölçmə cihazlarının test edilməsi.
  • PLC və SCADA xətalarının aşkar edilməsi, aradan qaldırılması.

Əlavə məlumatlar:

  • Servis xidmət planının hazırlanması.
  • İş planına və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq, potensial təhlükələri müəyyənləşdirərək, qabaqlayıcı və nəzarət tədbirlərinin görülməsi.
  • Nəzarət Ölçü Cihazları və Avtomatika vasitlərində meydana gələn nasazlıqların aradan qaldırılması.
  • Qurğuların ötürücü və tənzimləyici elektron sistemlərinin ölçü vasitələri ilə yoxlanılması və qüsurların aşkar edilməsi.
  • Nəzarət ölçü cihazlarına xarici baxış, mexaniki zədələnmələrin olub-olmadığının yoxlanması.